دوشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

اهداف همایش

۱-تبیین مکتب شهید سلیمانی
۲-تولید ادبیات علمی و مفهومی در حوزه مکتب شهید سلیمانی
۳-ترویج ملی و بین المللی گفتمان و فرهنگ مقاومت
۴-ترویج اصول و مبانی مکتبی شهید سلیمانی
۵-الگو سازی فکری و رفتاری از شهید سلیمانی در سطح ملی منطقه ای و جهان