ایدئولوژی شهید سلیمانی راهی برای عرضه و ظهور مدیران جهادی و تمدن ساز است

0
1395

ایدئولوژی شهید سلیمانی راهی برای عرضه و ظهور مدیران جهادی و تمدن ساز است

دکتر معصومه رشاد استاد دانشگاه آزاد در کنفرانس  شهید سلیمانی و تمدن نوین اسلامی گفتند.ایدئولوژی سردار سلیمانی الگو و گفتمان مقاومت را در عرصه ملی و بین المللی در خود دارد این ایدئولوژی در حوزه تمدن سازی در جهان و در شرایط مختلف با هنجار ها و باورهای خود همواره رویکرد مقاومت و مبارزه و جهاد را تداعی می کند.

وی افزود:.ایده ها الگوهای تمدن ساز در اشکال مختلف خود در ذات این ایدئولوژی وجود دارد.منطق مقاومت ایثار و از خود گذشتگی رویکرد جدیدی است که توسط شهید قاسم سلیمانی به عنوان سردار ملی ایران در این ایدئولوژی پایه گذاری شده است.وی گفت گام هایی که سردار سلیمانی در طول مبارزه خود برداشتند گامهای کاملاً محکم و استواری است که می تواند به ایجاد باور های مشترک  بین اذهان در جوامع مسلمین منجر گردد

ایشان دادمه داد :.این باورها و هویت ها می‌توانند با رویکرد ها، مولفه ها و شاخص های جدید وارد عرصه نظام بین‌المللی بشوند.وی همچنین اظهار داشت که ما نتوانستیم این ایدئولوژی را در ایران اسلامی شکل داده و برای جهانیان و تمام مسلمین عرضه نماییم. وی همچنین گفت درایدئولوژی سلیمانی از ظهور مقاومت از حضور  در وی در ادامه افزود: گسترده مجاهدان و از مهندسی تمدن ساز جهان صحبت می‌شود.مسئله مهم در این ایدئولوژی مولفه ها و شاخصه هایی است که قادر است هویت های جدیدی را در جامعه اسلامی و جهانی عرضه نماید.اگر ما قالب های فکری سردار شهید سلیمانی را آنالیز کنیم و در قالب های آن حرکت نماییم  متوجه ظهور ایدئولوژی جدیدی با رویکردهای نوین خواهیم بود. وی در ادامه گفت این ایدئولوژی قابلیت دارد که مدیران جهادی و تمدن‌ساز را به عرصه ظهور کشانده و مدیرانی تربیت نماید که هر یک قاسم سلیمانی جدید باشند.در قالب رویکرد این نظریه ما می‌توانیم محورهای هویتی و محورهای هنجاری جدیدی را با توجه به بحران هایی که در منطقه خاورمیانه است. وی در پایان گفت: این ایدئولوژی به عنوان مظهر مقاومت اسلامی باید بیشتر مورد توجه قرار گرفته ضمن توجه به انگاره ها و مولفه ها و هویت ها به ترجمه آنچه که در قالب اصلی آن است اهتمام بیشتری شده و نه تنها به جامعه ایرانی بلکه به جهان اسلام ارائه شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید


نُه − = 3